Etiquetas

, , , , , , , , , , ,

16237449_1206372986113339_1888423514_n

He ací una d’eixes coses que han passat per complet a l’història: el ram de drap de nostres processons. Se repartia este ram en les processons del Corpus i constituia un bon regló entre les despeses, perque se donava als invitats i als soldats del piquet que tancava el corteig. Ad estos el ram ho constituia a soles una rosa en varies fulles verdes, que solia colocar-se’l el soldat al pit del seu ample levitó, o subjecte a la bayoneta.

L’atre ram, el dels invitats, encara quan molt més senzill en la seua confecció, tenia varies rosas i atres flors i moltes fulles, tot això montat sobre varis fils. La coa del ram terminava en forma de gancho, per a que se poguera penjar en u dels traus del jupeti, o en el mateix ciri a l’alçada de la ma, durant la processó.

La majoria d’estos obsequis parroquials tenien una vida efímera, especialment si en la casa de l’invitat havia gent menuda, si caïen en les seues mans. En atres casos anaven a decorar el chicotet altar d’una de les cómodes, i allí s’omplia de pols i poc a poc les flores perdien el seu color fins convertir-se tot ell en una cosa inservible. Alguns, en més sort, se depositaven en urnes acristallades, a un costat i atre de l’image allí guardada.

Hui ha desaparegut per complet esta costum del ram de flors de les processons, i en ella el típic acompanyant d’elles, si era jove, en el pel rull i la ralleta partida i el pas acompassat, al ritme de la banda de música, que, marchant darrere del sant, anava engrunant unes notes llentes, compostes per al cas. En aquell acompanyant havia una tafarreria, mescla de místic i mundà espiritualisme, molt lloable.

En Valéncia, anys arrere, adquirí una gran importància la confecció de flors artificials. Açò sembla un contrasentit en una ciutat a on la seua frondosa horta les cria a montons. Corones, rams, flors soltes de tela estaven a l’orde del dia. Les dones s’adornaven els vestits i els capells en flors. En el carrer de Saragossa, un poeta molt inspirat i que obtingué la flor natural en uns Jocs Florals de “Lo Rat Penat”, don Antoni Palanca Hueso, tenia un taller molt acreditat de flors artificials, cridat “La Floresta”, al que acodia un gran número de senyoretes a rebre lliçons per a la confecció de dites flors.

La moda desterrà dels adorns de la dòna les flors de tela, i fins que no torne a impondre-les, esta industria artística no recobrarà els seus antics vols… en el permís dels nostres amics chinencs.

Jesús Moya Casado

Associació Cultural Templers de Burjassot©

Anuncios