Etiquetas

,

La Associació Cultural Templers de Burjassot, os desea unas muy Felices Navidades a todos y años venideros de Paz, Alegria y Prosperidad.

L’Associació Cultural Templers de Burjassot, vos desija uns molts Feliços Nadals a tots i anys venidors de Pau, Alegria i Prosperitat.

Sé quí soc:  Joan Costa i Català (1994).

De nou estic aci

de llunt vingut

a l’alba del meu goig.

De nou torne el meu poble,

que em dona la paraula

per tant de temps guardada

en l’arca del meu cor.

De nou torne a ser yo,

no mes ya un foraster

en terra forastera.

Res ara em costa

parlar, i respirar,

i riure, i ser chiquet

de nou, en gent que es meua.

Yo se qui son els meus,

sense fílologies,

ni tituls, ni cursets,

ni normes de paper

que no saben de vida.

Ho sap la meua sang,

mon anima i mon cos,

que em donen la resposta.

Perque yo soc d’aci,

naixcut en esta terra,

pastat en els seus llims.

I tinc l’olor

del timo i del romer

de ma montanya,

de la flor del gesmil,

de la brosta aclarida

dels nostres tarongers.

He trobat ma infantea

i els anys de joventut,

despres d’un llarc cami

per les sendes del mon.

Ara ya se qui soc.

I, si gent forastera,

que no tenen arrels,

o han begut d’atres fonts,

o han venut per cinc sous

sa primogenitura,

em parlen d’atres veus

que sonen a desfeta

i a noves sumissions,

apretare els dos punys

i girare l’esquena

en senyal de rebuig.

Perqué ya se qui soc

i quin es el meu nom

i quina ma senyera.

       Vixca la Nostra Terra

Vixca La Nostra LLengua

Vixca El Regne de Valencia

Associació Cultural Templers de Burjassot©

Anuncios