Etiquetas

, , , , , , , , , , , ,

Bon dia a tots. Tal dia com hui del any 1282, es constituïx oficialment el Consulat del Mar. Pere I otorga a la corporació d’hòmes de mar el privilegi d’exenció de la jurisdicció civil ordinària, i de la justícia municipal, per a dirimir els llitigis derivats de la seua activitat marinera i comercial. El Consulat del Mar fon una institució jurídic-mercantil medieval formada per un Prior i diversos cònsuls la jurisdicció del qual era semblant als actuals tribunals mercantils. L’orige de l’institució és mediterràneu, sent el primer el de Trani (Itàlia), de 1063, estenent-se l’institució ràpidament a Pisa, Messina, Chipre, Constantinopla, Venècia, Segle XVIIMontpeller, Valéncia (1283), Mallorca (1343), Barcelona (1347), Perpinyà i Malta (sigle XVII) Degut a l’importància que Valéncia tenia en el comerç marítim, se fa necessari posar regles i ordenacions. Fon el rei Pere el Gran, qui en 1283, concedí a Valéncia i el seu Regne uns privilegis i franquees de peage i atres imposts sobre mercaderies marítimes. Segons el privilegi de Pere el Gran, el tribunal constava de dos Consuls elegits anualment pels prohoms del mar. Tenien com a missió dirimir en els assunts que se suscitaren entre navegants i mercaders. Els cònsuls juraven el càrrec en la Seu de Valéncia i se renovaven cada any. Ya en 1380 se reunien els mercaders en una casa pròpia, abans ho feren a l’aire lliure. Esta casa fon seu del tribunal fins al 1444 quan el Consell de la Ciutatels va propondre juntar-se en els mercaders de la Llonja de l’oli,pensant en una ampliació de la mateixa. En 1483 se començaren les obres de construcció de l’actual Llonja de Valéncia, el edifici a on tindria el domicili el Consulat de Mar. Fon en 1506 quan s’instalaren allí definitivament. En les imagens podem vore el Saló del Consulat del Mar en l’edifici adossat a la Llonja de la Seda en Valéncia i llibre de Lleis del Consulat del Mar.

Jesús Moya Casado

Associació Cultural Templers de Burjassot©

 

Anuncios